انگور ,فقیر ,زندگیت وسعت

با همراهانش نشسته بود و جلوشون انگور بود . فقیری گفت : کمکم کنید  . بزرگ مجلس یه خوشه انگور برداشت و داد به فقیر . 


فقیر گفت : انگور نمی خوام ، ای کاش پول به من بدید . 


بزرگ مجلس که انگور به او داد گفت : خدا به زندگیت وسعت بده . 


فقیر رفت ولی بعدا پشیمان شد و گفت : انگور رو بدید ولی ان شخص انگور را به او نداد و براش دعا کرد که خدا به زندگیت وسعت بده.

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : منطق بیان
برچسب ها : انگور ,فقیر ,زندگیت وسعت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : دو عکس العمل متفاوت .....